Son Dakika
16 Haziran 2021 Çarşamba

Burdur Belediye Meclisi Aralık Gündemi İçin Toplandı

06 Aralık 2017 Çarşamba, 21:52
Burdur Belediye Meclisi Aralık Gündemi İçin Belediye Halı Sarayında toplandı.
TOPLANTI GÜNÜ                  :  06 Aralık 2017 Çarşamba
TOPLANTI SAATİ                  :  14.00
TOPLANTI YERİ                    :  Halı Sarayı Belediye Meclis Salonu / BURDUR
TOPLANTI NO                          :  11

 

1-  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2018 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harç ücretlerinin görüşülmesi.

2- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2018 yılında uygulanacak olan Ücret ve

Tarifelerin görüşülmesi.

3- Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve 2017/200 sayılı kararı ile, 2018 yılında uygulanacak olan Evsel Katı Atık Bedelleri ile ilgili tarifelerin belirlenmesi hususunda çalışma yapmak üzere kurulan komisyonun çalışmalarının görüşülmesi

4- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 17, ada 7, parsel 33 tapu kayıtlı, plan işlem numarası 6890,49 olan taşınmaz için, mevcut yapı yoğunluğu ve kat sayısı aynı kalmak kaydı ile, ada bazında emsal uygulaması getirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

5- 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı plan hükümleri arasındaki uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için yapılan çalışmaların görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün “Diğer” Ödenek Tertibine, kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün “Diğerleri” Ödenek Tertibinden 1.000.000,00 TL aktarma yapılması hususunun görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (p) bendi gereğince, Belediyemize bağlı olarak çalışan “C” ve “T” plakalarının ihale usulü ile verilmesi ve plaka verilen şahıslara en az 3 yıl süre ile üçüncü şahıslara satış ve devir yapmama şartı konulması hususlarının görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararları

8 – Burdur Merkez Kışla Mahallesi, ada –, parsel 5591 numaralı taşınmaz, onaylı ilave imar planında Sosyal Tesis Alanında kalmakta olup, söz konusu alanın anayol bağlantısını sağlayan yol güzergâhında imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

 

 

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Burdur Haber Sitesi Tüm Hakları Saklıdır Olay15.com