Son Dakika
16 Haziran 2021 Çarşamba

Burdur Valiliği’nden Yeni Genelge

03 Nisan 2018 Salı, 11:49

“Burdur İli sınırları içerisinde; eğitim veren okul çevrelerinde kamu düzenini sağlanmak, çocukları her türlü zararlı maddelerden ve alışkanlıklardan uzak tutmak, suçtan zarar görmesini engellemek için okulla alakası olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması amaçlandı.”

İŞTE BURDUR VALİLİĞİ’NDEN OKULLAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Karar Tarihi 02/04/2018
Karar Sayısı :2018/07

Amaç
MADDE 1- (1) Burdur İli sınırları içerisinde; eğitim veren okul çevrelerinde kamu düzenini sağlanmak, çocukları her türlü zararlı maddelerden ve alışkanlıklardan uzak tutmak, suçtan zarar görmesini engellemek için okulla alakası olmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu karar Burdur il sınırları içinde eğitim veren tüm okullarının bahçesini ve okul çevresinin 100 (Yüz) metre uzağını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1)Bu karar;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu,
5326 sayılı Kabahatler Kanunu,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
İçişleri Bakanlığının 23/08/2017 tarihli ve 2017/3 sayılı Genelgesine,
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)

Okul : Her türlü örgün eğitim-öğretimin (İlköğretim ve Ortaöğretim) toplu olarak
yapıldığı yeri,
Okul Bahçesi : Okulların iç kapısından, dış bahçe duvarına kadar olan alanı,
Okul Çevresi : Okul dış bahçe duvarından başlayarak 100(Yüz) metre uzağına kadar olan alanı ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- (1) Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.
a) Kişilerin, grupların veya seyyar satıcıların okul önü ile okul çevresinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin huzur ve sükûn içerisinde yapılmasını engelleyici faaliyetleri yasaktır.
b) Devam etmekte olan eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkileyecek kişi, grup veya seyyar satıcılara; okul idarecileri, öğretmenler veya kolluk kuvvetlerince açık ve anlaşılır ikazlara rağmen kişi ya da kişilerin aynı tutum ve davranışlarına devam etmeleri halinde idari yaptırım kararı uygulanır.

Cezai Hükümler:

MADDE 6- (1) Bu karara uymayanlar hakkında; Eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c ve 66. maddeleri uyarınca; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Burdur Valiliğinin, 08.01.2013 tarihli ve 2013/01 sayılı “Okul ile İlgisi Olmayan Şahısların Okul Çevresinden Uzaklaştırılması” kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- (1) Bu karar yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu kararı Burdur Valisi yürütür.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...

Burdur Haber Sitesi Tüm Hakları Saklıdır Olay15.com